İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı

Takip Et
Rate this post

İTÜ Enerji Enstitüsü & İTÜ Sürekli Eğitim Merkezinin Katkılarıyla…

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır.

Bu eğitim programıyla bu sektörde çalışmak isteyenler ve sektör de çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitime enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler, enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimciler katılacaktır.

Eğitime %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği

Toplam 4 gün (24 Saat) sürecek eğitimde, aşağıdakı başlıklar incelenecektir;

Rüzgar Enerjisi:
•Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
•Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
•Bir Rüzgar Santralının Planlanması
•Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları

Hidroelektrik Enerjisi:
•Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
•HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
•Biriktirmeli ve Biriktirmesiz HE Enerji Üretim Sistemleri
•Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
•Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
•Türbin Tipleri ve Seçimi.

Güneş Enerjisi:
•Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları
•Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları
•Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri
•Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma
•Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular
•Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları

Jeotermal Enerjisi:
•Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
•Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
•Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
•Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
•Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
•Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

Eğitmen Kadrosu

Eğitim İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Üyeleri Tarafından Verilmektedir;

Prof.Dr. Abdurrahman Satman – İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyesi / Konvansiyonel Enerji ABD Başkanı
Prof.Dr. Altuğ Şişman – İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü / Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Bihrat Önöz – İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı
Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu – İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ABD

Kayıt & Başvuru

Kayıt İçin Gereken Evraklar:

– Eksiksiz Doldurulmuş Kayıt Formu
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Tek ödemeler için ödeme dekontu fotokopisi
– Taksitli işlemler için mail order formu

Kayıt İşlemleri: http://www.bm-institute.com/yenilenebilirenerjiteknolojileri.htm

Eğitim Tarihi: 6-7-13-14 Şubat
Eğitim Gün & Saatleri: Cuma – Cumartesi / 09:30 – 16:30
Eğitim Süresi: 24 Saat (4 Gün)
Kontenjan: 25 Kişi
Eğitim İli: İstanbul
Eğitim Yeri: İTÜ Maslak Kampüsü

Detaylı Bilgi İçin:
Ayça Özaslan
0212 273 15 05
0555 818 99 40
aycaozaslan@bm-institute.com

 

Posted in Duyurular, Eğitim ve Kariyer Etkinlikleri, Genel and tagged , , , , , , , , , .

2015-2016 İTÜ EMK Denetim Kurulu
2014-2015 İTÜ EMK Yönetim Kurulu Başkan Vekili