Akıllı Şebekeler

Mevcut elektrik şebekelerimiz, 100 yıldan uzun bir süre önce 20. yüzyılın elektrik ihtiyaçlarına göre tasarlanmış şebekelerdir. Kısıtlı enerji talepleri için tasarlanmış bu şebekeler, elektrik santrallerinden evlerimize elektrik taşıyan, elektrik hatları ve trafo merkezlerinden oluşan bir ağdır. Bu sınırlı tek yönlü etkileşim, şebekelerin 21. yüzyılın sürekli değişen ve artan enerji taleplerine yanıt vermesini zorlaştırıyor. Güncel ihtiyaçlarımızın gerisinde kalan bu günümüz şebekelerine çağımızın bilgisayar ve ağ teknolojisi entegre edilerek elde edilen şebeke sistemine “Akıllı Şebeke” denilmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Kulübü öğrencileri olarak Akıllı Şebekeler etkinliğimizde her yıl, ülkemizde ve yurtdışında bu alanda çalışmalar yürüten konuşmacılarımızı, üniversitemiz öğrencileri ve katılımcılarla bir araya getiriyoruz. Etkinliğimizde:

  • Akıllı Şebeke Bileşenleri ve Teknolojileri
  • İletim ve Dağıtım Altyapısı
  • Yenilenebilir Enerji kaynakların sisteme entegrasyonu
  • Elektrikli araç altyapısı
  • Sistemde ihtiyaç duyulan enerji yatırım planları
  • Akıllı otomasyon projeleri gibi konular incelenmektedir.