TEG 2013

Etkinlik Programı

BİRİNCİ GÜN

Açılış Konuşmaları:

1.     Etkinlik Koordinatörü Burak Cesur

2.     Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Turan Söylemez

3.     Etkinlik Danışmanı Prof. Dr. Bihrat Önöz

4.     İstanbul Sanayi Odası Enerji Uzmanı Mürşat Özkaya

10:30 – 12:30 A.Panel : Türkiye Enerji Politikaları ve Arz-Talep Dengesi

1.      Türkiye’nin Enerji Politikalarına Genel Bir Bakış, Arz-Talep Dengesi

2.      Enerji Borsası ve Toptan Enerji Satışı

3.      Konvansiyonel Enerjinin Güvenilirliği ve Tedarik Yolları

4.      Yenilenebilir Enerji Konusunda Sektörün Beklentileri

13:30 – 15:15 B.Panel : Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Yerli Üretim

1.      Yerli Üretimde Devlet Destekli Kredi

2.      Güneş Panellerinde Yerli Üretim

3.      Devlet Kurumları ve Akademisyenler Aracılığıyla Yürütülen Projeler, Yerli Türbin

4.      Yerli Üretim Konusunda Devlet Desteği, Vergi Avantajı, Sanayiciyi Koruma

15:30 – 17:00 C.Panel: Elektrikli Araçlar

1.      Elektrikli Araçların Geleceği ve Sektörel Hedefler

2.      Elektrikli Araçların Yaygınlaşmasının Elektrik Şebekesine Etkileri ve Şarj İstasyonları

3.      Akü Teknolojileri ve Gelişim Süreci

 

İKİNCİ GÜN

10:00 – 12:00 D.Panel: Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Kurulum Süreci

1.      Enerji Santrallerinde Lisanslandırma Süreci

2.      Yatırımcılar İçin Kredi Olanakları

3.      Danışman Firmaların Önemi

4.      Rüzgâr Santrallerinde Anahtar Teslim Projeler

13:00 – 14:45 E.Panel: Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliği

1.      Binalarda Enerji Verimliliği Standartları

2.      Sanayide Enerji Verimliliği

3.      Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları

4.      Enerji Verimliliğinde Otomasyonun Yeri ve Önemi

15:00 – 17:00 F.Panel: Güneş, Jeotermal ve Dalga Potansiyeli ve Enerjide Depolama

1.      Güneş Enerji Potansiyeli ve Türkiye İçin Önemi

2.      Jeotermal Enerji

3.      Dalga Enerjisi

4.      Enerji Depolama Teknolojileri

Temiz Enerji Günleri 2013 programBasında TEG

Temiz Enerji Günleri ’13 hakkında basında çıkan haberler.

Sunumlar

Temiz Enerji Günleri ’13 boyunca hocalarımız ve şirket yetkililerin hazırladıkları sunumlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.